Hundarna

    Tikar

Freja den yngre
Labbegårdens Lovely Freja

Lady
Labbegårdens Lady of Hearts
Description: \\192.168.1.80\Dokument\Public\Hemsida\20161218\Foto\Xantippa.jpg
Labbegårdens I Hear Angels Sing
Bailey
Hallabökes Baileys
Description: \\192.168.1.80\Dokument\Public\Hemsida\20161218\Foto\Labbegardens_Jasmine.jpg
Labbegårdens Jasmine